CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN LIÊN THÔNG
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN LIÊN THÔNG
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỘNG HÒA(27/11/2020)
BÁO CÁO KIỂM SOÁT TTHC QUÝ III NĂM 2020(16/09/2020)
BÁO CÁO KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II NĂM 2020(16/06/2020)
BÁO CÁO KIỂM SOÁT TTHC QUY I NĂM 2020(31/03/2020)
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/(02/01/2020)
Bộ thủ tục hành chính cấp xã(31/12/2019)
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn phường Cộng Hòa
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
năm 2020 trên địa bàn phường Cộng Hòa
 
Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2020(13/11/2020)
Báo cáo Công tác CCHC 9 thang năm 2020(03/09/2020)
Kê hoạch tự kiem tra CCHC năm 2020(03/07/2020)
báo cáo Công tác CCHC 6 thang năm 2020(05/06/2020)
Báo cáo Công tác CCHC quý I năm 2020(31/03/2020)
Kê hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020(03/02/2020)
Kê hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020(31/12/2019)
 
Kết quả chuyển đổi, duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Kết quả chuyển đổi, duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 
Bản công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa(16/10/2020)
V/v công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa(16/10/2020)
V/v ban hành lại hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Cộng Hòa(15/09/2020)
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa(06/08/2020)
Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020 của UBND phường Cộng Hòa(18/02/2020)
Mục tiêu chất lượng ISO năm 2020(31/01/2020)
KẾ HOẠCH Triển khai duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của UBND phường Cộng Hòa năm 2020(18/01/2020)
 
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay160 
 Hôm qua34
 Tuần này317 
 Tất cả184830 
IP: 34.239.154.240